/ Zenšped

Zenšped Group, partner od povjerenja

Politika kvaliteta

Obezbjeđenje visokog kvaliteta usluga i zadovoljenje naših korisnika predstavljaju osnovu na kojoj preduzeće "Zenšped Group" d.o.o. gradi svoj poslovni uspjeh i dalji razvoj..

    Ciljevi našeg poslovanja zasnivaju se na :
  • ispunjenju realnih zahtjeva i očekivanja korisnika naših usluga uz poštovanje zakonskih propisa,
  • neprekidnom nastojanju da poboljšavamo efektivnost sistema menandžmenta kvalitetom u cilju poboljšanja kvaliteta naših usluga tj. najbržeg i najkvalitetnijeg protoka robe i očuvanja kvaliteta robe u svim fazama pružanja usluge,
  • primjeni stečenog znanja i iskustva kao i pozitivne poslovne prakse u procesu pružanja usluga, uspostavljanju i održavanju dugoročnih partnerskih odnosa sa našim podisporučiocima,
  • proširivanju tržišta usluga u zemlji i inostranstvu.

Vrhunskom profesionalnošću i odgovornošću u obavljanju svojih poslova svi zaposleni u preduzeću "Zenšped Group" d.o.o. doprinose ostvarivanju iskazanih ciljeva.

Sistem menadžmenta kvalitetom usklađen sa zahtjevima standarda ISO 9001 izdat od strane SGS-a pod brojem CH 17/0316 omogućava nam da svoj posao radimo dobro, svaki put na vrijeme i na svakom mjestu!

"Zenšped Group" d.o.o. Vlasnik firme Branislav Zenović